Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica grada Križevaca uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (dalje u tekstu ZPPI) (NN 25/13, NN 85/2015) kao i kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Križevaca pisanim putem ili telefonom na broj: 048 681 199. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

Na adresu: Turistička zajednica grada Križevaca, Trg Josipa Jurja Strossmayera 5, 48260 Križevci

Na fax broj: 048 681 199

Na e-mail: tz@krizevci.hr

Osobno donijeti: u Ured Turističke zajednice u radno vrijeme ureda

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac

Zakon o pravu na pristup informacijama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

Godišnja izvješća TZ Grada Križevaca o provedbi ZPPI

Zaštita osobnih podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. (Više na linku: azop.hr)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Turistički ured Turističke zajednice grada Križevaca
Trg Josipa Jurja Strossmayera 5, 48260 Križevci
Tel. 048/681 199 E-mail: tz@krizevci.hr

Skip to content