Kapela sv. Florijana

Barokna građevina, nastala u podgrađu Donjega grada, na spoju prilazne ceste iz Zagreba s mrežom gradskih ulica. Nalazi se ispred današnje zgrade pošte. Kapela sv. Florijana likovno je najvrjednija od tri barokne križevačke kapele, a podignuta je kao zavjetna 1735. godine nakon požara. Obnovljena je 1751. godine. Ponovo je stradala u drugom velikom požaru 1775. godine. Obnovljena je potkraj 18. st. Uz vrata kapelice svetog Florijana vatrogasci iz dobrovoljnih društava donose cvijeće na dan svog zaštitnika.

Skip to content