Među javnim zgradama koje se u sjevernoj Hrvatskoj podižu u drugoj polovici 18. stoljeća za potrebe reorganizirane državne uprave, istaknuto mjesto pripada reprezentativnoj županijskoj palači u Križevcima. Palača zauzima istočnu stranu glavne križevačke ulice, stare povijesne komunikacije koja je nekada povezivala južna i sjeverna gradska vrata, a svojim elegantnim volumenom, upravo na mjestu gdje se ulica lagano ugiba i otvara pogledu, predstavlja, zajedno sa snažnim volumenom crkve sv. Ane i pavlinskog samostana na suprotnoj strani ulice, glavnu prostornu okosnicu križevačkog središta.

Dimenzije i položaj županijske palače jasno kazuju o čvrstoj povezanosti grada i županijske uprave, koja je kroz mnoga stoljeća davala osobit pečat društvenom životu Križevaca.

Već se na prvi pogled razabire da ova skladna jednokatna građevina neobično izduženih pročelja nije nastala odjednom. Nejednak razmak između prozorskih otvora, različita dužina postranih pročelja i asimetrija dvorišnih krila jasno govore da se kompleks županijske palače kakav je danas zatečen formirao u nekoliko građevnih faza. Glavnina radova, kao što je već rečeno, izvedena je 1779./80., kada je palača uglavnom poprimila današnji izgled s naglašenom simetrijom uličnog pročelja, kojim dominira istaknuti središnji rizalit i dva okomita dvorišna krila, što je cjelini dalo tipični barokni »U« tlocrt. Zgrada u cjelini više djeluje svojom masom i dimenzijama (dugačka je 60 m i ima ukupno 21 prozorsku os) nego arhitektonskim detaljima, koji su se, osobito na prostranim pročeljima, tijekom kasnijih adaptacija izgubili.

Županijska palača u svome današnjem obliku nastajala je postupno u nekoliko građevnih faza od sredine 18. stoljeća do ’30-ih godina 19. stoljeća, dakle u rasponu od 80-ak godina. Već je ranije istaknuto da njezinu najstariju jezgru čini nekadašnja kuća Gladki, koju je županija kupila (1772.) od žene (rod. Gladki) križevačkog podžupana Jurja Petričevića. (Izvor: Institut za povijest umjetnosti, IPU 12-13/1989, Žarko Domljan)

Danas je sjedište Gradske uprave.

Skip to content