Sustav eVisitor služi prijavljivanju i odjavljivanju turista i prikupljanju i obradi podataka o pružateljima usluga smještaja te njihovim smještajnim objektima, a iznimno je važan za obračun i kontrolu naplate turističke pristojbe kao i za obradu i analizu podataka za statistička izvješća u realnom vremenu te je dostupan besplatno svim korisnicima putem Interneta kao web aplikacija bez potrebe za instaliranjem na računalo.

Turistička zajednica nadležna za područje na kojem se objekt nalazi obvezniku izdaje korisničke podatke (korisničko ime, lozinku i TAN tablicu za korištenje sustava eVisitor).

Svi obveznici mogu se prijaviti u eVisitor sustav bez korištenja TAN liste. Ukoliko imaju neku od niže prihvaćenih vjerodajnica prijava u sustav je moguća odabirom opcije „Prijava putem NIAS-a (e-Građani).

Obveznik samo prvi puta treba osobno doći u nadležnu turističku zajednicu te  prilikom preuzimanja podataka obavezno treba predoči identifikacijski dokument i rješenje o pružanju usluga ili u slučaju vlasnika kuće ili stana za odmor i stanovnika općine/grada odgovarajući dokaz o vlasništvu nekretnine. Za pravne osobe nužno je da korisničke podatke preuzme ovlaštena osoba obveznika (vlasnik, direktor), a u slučaju da podatke preuzme opunomoćena osoba, mora imati pisanu punomoć ovlaštene osobe. Ukoliko obveznik nije u mogućnosti osobno preuzeti korisničke podatke to može učiniti  Opunomoćenik.

Više informacija možete pronaći na: www.evisitor.hr/info

Skip to content